Toepassingen

Toepassingen

De ayurveda ziet het lichaam niet los van geest en natuur. Een belangrijk verschil met de klassieke geneeskunde is dat de ayurveda niet op materie of fysiek aanwijsbare factoren is gericht, maar kijkt naar het energetische evenwicht (dosha’s) in het lichaam en de relatie met dit lichaam met zijn omgeving. De centrale gedachte is dat een ziekte eerst in de geest ontstaat, en zich pas daarna in het lichaam manifesteert. De ziekte is dus een gevolg, geen oorzaak. Uitzondering hierop zijn genetisch bepaalde ziekten. De moderne ayurveda stelt echter dat slechts 10 tot 20 procent van ziektes een genetische oorzaak heeft. Hieronder zijn een aantal producten die helpen ter ondersteuning.